Prisoversikt Serviceoppdrag

Elektroinstallasjon / Serviceoppdrag / Prisoversikt

El-installasjon, vedlikehold og service

Vi kan hjelpe deg både med nye installasjoner og vedlikehold eller utvidelse av eksisterende anlegg.

Vi kan også bistå ved reparasjoner, eller assistere med gode råd hvis du har spørsmål rundt det elektriske i boligen din eller på arbeidsplassen din.

Priser for serviceoppdrag; oppdrag uten forhåndsavtalt pris

I mange tilfeller vil det være rasjonelt og økonomisk for begge parter å utføre oppdrag etter medgåtte timer og materiell, såkalte “serviceoppdrag”. Våre saksbehandlere slipper å gjøre befaringer og priskalkyler, og vi slipper å ta høyde for uforutsette oppgaver.

Går arbeidet lettere og fortere – blir det rimeligere! Materiell faktureres etter medgått.

Dette er den vanligste måten å gjøre opp for slike små jobber.

Priser ekskl./inkl. mva.

Servicearbeider montør elektro

960,- / 1200,-

Servicearbeider lærling elektro

450,- / 562,5,-

Servicearbeider fiberskjøting/utbedring av feil på fiber

1200,- / 1500,-

Servicearbeider tillegg timepris hvor kunden holder materiell

+ 30 %

Servicearbeider tillegg timepris hvor kunden holder deler av materiellet selv 

+ 10 %

Ingeniør, tekniker, internkontroll, termografering

1200,- / 1500,-

Smarthus (KNX, o.l) prosjektering/programmering/

1200,- / 1500,-

Priser Servicebil

Sone 1-20km

350,- / 437,5,-

Over 20km tillegg pr km

7,- / 8,75,-

Dokumentasjon

Utarbeidelse og lagt i “Boligmappa” eller sendt på mail

200,- / 250,-

Dokumentasjon,  tilsendt i papirutgave

200,- / 250,-

Dokumentasjon, ettersendt

200,- / 250,-

Dokumentasjon og rapportering til DLE etter kontroll

600,- / 750,-

Priser brannforebyggende elkontroll:

Pris er pr. måleranlegg/boenhet

kr 2320,-  ekskl.mva. = 2.900,- inkl. mva. for leilighet/rekkehus

Pris er pr. måleranlegg/boenhet

kr 3100,- ekskl. mva. = 3.900,- inkl. mva. for eneboliger

Dersom ikke annet er avtalt spesielt, benytter vi oss av lærlinger under oppdrag uten varsel, og fakturerer i hht. prisliste.

Som regel gjør lærlingen at oppdraget blir rimeligere for oppdragsgiver, da de bidrar hvor ellers to montører måtte arbeidet.

Tilbud

La oss gi deg et tilbud på ditt prospekt. Ring oss på 55345560 eller send oss en mail for å avtale tid for befaring. Vi samarbeider med andre lokale entreprenører og kan henvise til hjelp med totalentreprise av nybygg eller renovering.

© 2024 Laksevåg Elektro AS
Utviklet av: